Shanghai Liangren cemegol Co., LTD

Cynhyrchion o ansawdd uchel, gwasanaeth proffesiynol craidd o gyflenwyr y diwydiant cemegol!

Cartref > Newyddion > Cynnwys
Ffactorau sy'n Effeithio Effaith Cwestiynu Sylffad Alwminiwm Hylifol
- Jan 04, 2019 -

Ffactorau sy'n Effeithio Effaith Cywasgu Sylffad Alwminiwm Hylifol

Gall sylffad alwminiwm hylif mewn cyflyrau penodol fod yn gylchdroi, effaith ei effaith cywasgu ar ba ffactorau? Edrychwch arno

Yn gyffredinol, credir mai'r ffactorau sy'n effeithio ar gylchdro sulfad alwminiwm hylif yw tymheredd y dŵr, crynodiad solidau wedi'u hatal mewn dw r, gwerth pH, dogn cyslo ac ati. Mae tymheredd y dŵr yn rhy isel, mae symudiad Brownaidd colloidol yn arafu, mae hydradiad yn cynyddu, mae hydrolysis cywlogydd yn araf, felly mae tymheredd y dŵr yn gyffredinol 20 ~ 30 ℃ yn briodol. Yr amodau arbrofol ar gyfer tymheredd y dŵr o 25 ~ 30 ℃, yn unol â'r gofynion tymheredd mwyaf priodol. Er bod crynodiad y solidau sydd wedi'u hatal mewn dŵr yn isel, mae'r gyfradd gwrthdrawiad gronynnau yn cael ei ostwng yn sylweddol, mae'r effaith cwyno yn wael; ond mae'r crynodiad yn uchel, mae'r dogn coagiwtio gofynnol yn cynyddu. Mae gwerth pH yn effeithio ar bresenoldeb ac eiddo arwyneb llygryddion, ond mae hefyd yn effeithio ar gydbwysedd hydrolysis o gagyddion a morffoleg ac amser bodolaeth cynnyrch. Mae Leachate yn cynnwys gradd uchel o alcalinedd bicarbonad, ac mae gan y pH effaith fanwl benodol.

Mae'r canlyniadau'n dangos y gall y leachate alcalïaidd gwan gyflawni canlyniadau arbrofol yn well heb reoleiddio asid ac alcali. Mae'r dosau o sylffad alwminiwm hylif yn gysylltiedig â math a chrynodiad microparticles mewn dŵr, ac mae hefyd yn gysylltiedig â'r amrywiaeth o sylffad alwminiwm hylif, y dull doso a'r cyflwr cyfrwng.

Yma, credaf fod gennym sylffad alwminiwm hylifol â dealltwriaeth gyffredinol o'r bar